Σε μια εποχή όπου η ταχύτητα ανταπόκρισης ίσως είναι και ο κρισιμότερος παράγοντας για την επιλογή του προμηθευτή, η ASCO TAPE έχει θέσει τους ακόλουθους χρονικούς στόχους για την εκτέλεση των παραγγελιών σας:

✔ Σε 1 έως 2 εργάσιμες μέρες μετά τη πληρωμή, η παραγγελία είναι έτοιμη για τις ατύπωτες ταινίες και τα υλικά συσκευασίας
✔ Για τις τυπωμένες ταινίες ο χρόνος παράδοσης είναι από 5 – 8 μέρες εάν είναι νέα μακέτα και για μακέτες που υπάρχουν στο αρχείο μας 3 – 5 μέρες από ανάθεση παραγγελίας.