Χιλιάδες νέες ιδέες…
Χτίστε μαζί μας την δική σας
πρωτότυπη μακέτα

Δημιουργήστε με τους έμπειρους γραφίστες που συνεργαζόμαστε, μια άμεσα αναγνωρίσιμη εικόνα για την εταιρεία σας, δίνοντας τη δική σας εταιρική ταυτότητα.

 

Χρησιμοποιήστε τα χρώματα της εταιρείας σας, για να δημιουργήσετε μια δυναμική εικόνα στη συσκευασία σας.

Η δημιουργία πίσω από την τυπωμένη σας ταινία συσκευασίας…..

Εμείς στην ASO TAPE δεν δημιουργούμε μόνο την τυπωμένη ταινία σας, αλλά προβάλλουμε την εικόνα και την αισθητική της επιχείρησής σας παντού:

Γιατί αναφερόμαστε στην έννοια της δημιουργίας;

Γιατί… Πίσω από κάθε νέα τυπωμένη ταινία κρύβεται μια ολόκληρη δημιουργική αλυσίδα στην οποία εμπλέκονται άνθρωποι, μοναδικές δημιουργικές ιδέες και μηχανές.

Το γραφιστικό τμήμα τι ρόλο παίζει στην όλη διαδικασία;

Καταλυτικό ρόλο διαδραματίζει  η συμμετοχή του γραφιστικού τμήματος για τη δημιουργία της μακέτας, μιας μοναδικής πρότασης, για την δική σας τυπωμένη ταινία.

Συμμετέχει στην όλη διαδικασία και ο πελάτης;

Σε αυτή την διαδικασία συμμετέχετε και εσείς… Για την επίτευξη ενός μοναδικού αποτελέσματος, η σύλληψη της δημιουργικής ιδέας και μετέπειτα προσαρμογή και αποτύπωσή της σε ολοκληρωμένη μακέτα, γίνεται πάντα σε συνεργασία μαζί σας.

Ποια τεχνολογία εκτύπωσης χρησιμοποιείται για τη δημιουργία των τυπωμένων μου ταινιών;

Η μέθοδος που χρησιμοποιείται για την εκτύπωση των ταινιών σας είναι η φλεξογραφία, μια από τις πλέον διαδεδομένες και αξιόπιστες τεχνολογίες, όπου με την εμπειρία μας τα υψηλών προδιαγραφών θερμικά μελάνια όπου χρησιμοποιούμε, καθώς και τα ιδιαίτερης ευαισθησίας φωτοπολυμερικά στοιχεία νερού, αποδίδει άριστα αποτελέσματα στην συντριπτική πλειοψηφία των εφαρμογών.

Γιατί χρειάζονται τα φιλμ και τα λάστιχα φλεξογραφίας;

Τα φιλμ βρίσκονται στο κέντρο της διαδικασίας, καθώς επάνω αποτυπώνεται το αρνητικό της μακέτας σας, το οποίο εν συνεχεία εισάγεται στο μηχάνημα δημιουργίας των φωτοπολυμερικών πλακών φλεξογραφίας. Τα λάστιχα φλεξογραφίας είναι τα στοιχεία επάνω στα οποία γίνεται η εκτύπωση των ταινιών σας.

Πώς χρεώνονται τα φιλμ και τα λάστιχα φλεξογραφίας και γιατί είναι ακριβότερα από τα χημικά;

Τα κλισέ (τα φιλμ και τα λάστιχα που χρησιμοποιούνται για την εκτύπωση των ταινιών) χρεώνονται ξεχωριστά. Η χρέωση γίνεται μία φορά εφάπαξ, θεωρούνται πάγια του πελάτη και παραμένουν φυλασσόμενα σε ειδικούς χώρους στο εργοστάσιο, διαθέσιμα για οποιαδήποτε μελλοντική εκτύπωση, χωρίς κανένα επιπλέον κόστος. Το κόστος έγκειται στο υλικό το οποίο ως προς τις ιδιότητες και την ευκρίνεια της απόδοσης υπερτερεί των απλών χημικών λάστιχων φλεξογραφίας, η δε κοστολόγηση γίνεται ανά τετραγωνικό εκατοστό υλικού. Έτσι σε μεγαλύτερες μακέτες το κόστος αυξάνει αναλογικά. ΣΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΕΠΙΔΟΤΗΘΕΙ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΚΛΙΣΕ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΟΤΕΡΗΣ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ

Τι χρώματα εκτυπώνονται στις ταινίες μου, υπάρχουν περιορισμοί;

 Τα χρώματα κατά την εκτύπωση  είναι όμοια με τα χρώματα της εταιρείας σας, βάση της κλίμακας PANTONE που χρησιμοποιούμε, καθώς η εκτύπωση  γίνεται με φλεξογραφία πάνω σε πλαστικό υλικό που είναι η ταινία. Λόγω της φύσης του πλαστικού υλικού, της θερμοκρασίας εφαρμογής και της δομής του χρώματος (πρόσμιξη πολλών χρωματικών βάσεων) πολλές φορές η απόδοση μπορεί να αποκλίνει αρκετά, για τον λόγο αυτό αρκετά χρώματα όπως π.χ. το λευκό ή άλλα μεταλλικά χρώματα δεν προτιμούνται γι΄αυτής της μορφής εκτυπωτική εργασία. Σε κάθε περίπτωση πριν την εκτύπωση συνεκτιμώνται όλοι οι παράγοντες για την επίτευξη του βέλτιστου δυνατού αποτελέσματος και προς αποφυγή αποκλίσεων, πέραν των διεθνώς παραδεκτών ορίων +/- 5%

Έως ποιο μήκος μπορεί να εκτυπωθεί η μακέτα της ταινίας μου;

Υπάρχει δυνατότητα πολλαπλών επιλογών κυλίνδρων φλεξογραφίας, με μήκος όπου ξεκινά από τα 156mm και εντός συγκεκριμένων διαβαθμίσεων καταλήγει στα 394mm.

Ποια είναι η διαδικασία για την δημιουργία της μακέτας μου;

  • Αρχικά ο πελάτης παρουσιάζει στον υπεύθυνο πωλήσεων την αρχική ιδέα-concept γύρω από την δημιουργία της ταινίας του. Σε αυτό το σημείο είναι ιδιαίτερα σημαντικό ο υπεύθυνος πωλήσεων να αφουγκραστεί τις ιδιαίτερες ανάγκες του πελάτη και να φιλτράρει τις πληροφορίες, ώστε να μεταφέρει στο δημιουργικό τμήμα σημαντικά στοιχεία, τόσα όσα χρειάζονται για την δημιουργία της μακέτας.
  • Στην συνέχεια τα στοιχεία μεταφέρονται στην έμπειρη ομάδα δημιουργικού, η οποία τα αξιοποιεί και διαμορφώνει την μακέτα σας σε μία ή και περισσότερες εναλλακτικές προτάσεις.
  • Ακολούθως, ο υπεύθυνος πωλήσεων προωθεί σε εσάς την/τις προτεινόμενη/ες μακέτα/ες για τις παρατηρήσεις ή και την έγκρισή σας. Σε αυτό το στάδιο χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή από μέρους του πελάτη, καθώς είναι ο τελικός υπεύθυνος για την επαλήθευση των στοιχείων όπου αναγράφονται επάνω στην μακέτα (επωνυμίες, δ/νσεις, τηλέφωνα κ.α.)
  • Με την τελική έγκριση του πελάτη (τηρείται σχετικό γραπτό πρωτόκολλο επικοινωνίας) η μακέτα σας, εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι νέας τροποποίησης, προωθείται ξανά στο γραφιστικό τμήμα με την εντολή εκτύπωσης των φιλμ.
  • Τα φιλμ προωθούνται στην επόμενη φάση η οποία είναι η δημιουργία των φωτοπολυμερικών πλακών φλεξογραφίας (νερού). Με την δημιουργία των τελευταίων τότε πλέον η παραγγελία σας καταχωρίζεται στο πρόγραμμα παραγωγής, προς εκτύπωση των ταινιών σας.

Τι τυπώνουμε επάνω στην ταινία συσκευασίας σας;

Πολλές φορές ο πελάτης ενδιαφέρεται μόνο για την μεταφορά των βασικών στοιχείων της επιχείρησής του, ενώ άλλες φορές ενδιαφέρεται επάνω στην ταινία να αποτυπώνονται στοιχεία προειδοποιητικά ή άλλα στοιχεία σήμανσης, ενώ υπάρχουν περιπτώσεις που δίνεται έμφαση στην ασφάλεια των εμπορευμάτων.

Τα τελευταία χρόνια, όλο και συχνότερα, παρατηρούνται ζητήσεις ιδιαίτερων γραφιστικών προτάσεων, οι οποίες να συνδυάζονται με επίκαιρες εταιρικές καμπάνιες ή και επικοινωνιακά μηνύματα marketing. Ιδιαίτερες προκλήσεις τις οποίες κάθε φορά αξιοποιούμε, στοχεύοντας στα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, στα όρια πάντοτε της δεδομένης τεχνολογίας και των αντίστοιχων υλικών εφαρμογής.

Σε τι μηχανές γίνεται η εκτύπωση των ταινιών μου;

Όλες οι ταινίες εκτυπώνονται στις εγκαταστάσεις μας σε υπερσύγχρονες,  τελευταίας τεχνολογίας φλεξογραφικές/κοπτικές/ανατυλιχτικές  εκτυπωτικές μηχανές SIAT L36-150 TC-CE & SIAT L33/150, με δυνατότητα εκτύπωσης τριών χρωμάτων, οι οποίες διαθέτουν τεχνολογία κατεργασίας BOPP (Corona Treatment).