Η εταιρεία ASCO TAPE ΑΕ  απευθύνεται  σε εμπόρους και επαγγελματίες όλων των κλάδων, όπως:

✔ Αντιπροσωπείες και Εμπόρους/Διανομείς Ανταλλακτικών Αυτοκινήτων Εμπορικές εταιρείες,
Πολυκαταστήματα, Τηλεπικοινωνίες, Διακόσμηση & Κατασκευές

✔ Ηλεκτρονικών, Ενέργειας
Φαρμακαποθήκες – Φαρμακεία – Φροντίδα υγείας

✔ Βιομηχανίες Τροφίμων και Μεταποίηση Τροφίμων

✔ Εξορύξεις, Πετρέλαιο & Φυσικό Αέριο
Χρηματοοικονομικός τομέας, Ασφαλιστικές εταιρείες, Τράπεζες

✔ Ελληνικός Στρατός

✔ Μεταφορικές εταιρείες – Μεταφορείς – Logistics – Ναυτιλιακές Εταιρείες

✔ Σωληνουργείες, Μηχανουργικές εταιρείες, Χυτήρια
Βιομηχανίες Μαρμάρων

✔ Βιομηχανία, Μεταποίηση  κ.τ.λ.

Με λίγα λόγια θα έλεγα ότι, η εταιρεία ASCO TAPE ΑΕ μου παρέχει:
Τα κατάλληλα προϊόντα, την κατάλληλη στιγμή, με κατάλληλες ποιοτικές προδιαγραφές και στην καλύτερη τιμή της αγοράς.