ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ

Το Σάββατο 13 Οκτωβρίου 2018 σε μία σεμνή και όμορφη  τελετή , κατά την διάρκεια της  ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ  2018  η εταιρεία μας βραβεύτηκε για την επί  30ετή   παρουσία μας στην έκθεση.  Σημείο αναφοράς ότι στα  30χρόνια  που  γίνεται αυτή  η  έκθεση , έχουν  συμμετάσχει  βάση  των  στοιχείων  του διοργανωτή , πάνω  από  1300 εταιρείες ,  και η βράβευση  έγινε  σε 11 μόνο εταιρείες του κλάδου της συσκευασίας  που έχουν καταφέρει  να συμμετέχουν ανελλιπώς , να αναπτύσσονται  και να εξελίσσονται σε αυτά τα δύσκολα χρόνια που ζούμε.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους διοργανωτές για την όμορφη εκδήλωση.

 

ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  (ΠΩΛΗΤΕΣ)

Θέλετε να εργαστείτε μαζί μας ;
Μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας στη διεύθυνση
ascotape@ascotape.gr

 

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ – ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΚΥΠΡΟΥ – ΒΑΛΚΑΝΙΑ

Η εταιρεία μας βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι είναι σε πορεία ανάπτυξης εν μέσω κρίσης και για το λόγο αυτό αναζητά αντιπροσώπους-συνεργάτες σε όλη την Ελλάδα , Κύπρο και χώρες των Βαλκανίων
Αντιπρόσωπος μπορεί να γίνει αυτός που ασκεί ήδη εμπορική δραστηριότητα ή όποιος θέλει να δημιουργήσει επιπλέον εισόδημα.
Η εταιρεία μας δίνει κίνητρα για όσους αντιπροσώπους έχουν δραστηριότητα με ποσοστά επί των πωλήσεων αλλά και επί πλέον μπόνους τζίρου.
Για περισσότερες πληροφορίες ή λεπτομέρειες της συνεργασίας, θα επιθυμούσαμε να επικοινωνήσετε με τον κ. Βασιλάκη Γιώργο στο τηλέφωνο  210-49.10.700  ή να αποστείλετε την πρόταση σας
στο email: ascotape89@gmail.com.

 

ISO  9001 : 2015

Η εταιρεία μας  βρίσκεται  στην διαδικασία  απόκτησης  ISO 9001:2015
που είναι το πιο διαδεδομένο διεθνές πρότυπο παγκοσμίως.
Το πρότυπο ISO 9001:2015 ενσωματώνει καλές πρακτικές για τη διαχείριση
της ποιότητας και τη βελτίωση της εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας
των οργανισμών και επιχειρήσεων.
όπως
** Βελτίωση των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών.
** Κατανόηση και ικανοποίηση των απαιτήσεων του πελάτη.
** Αύξηση της ικανοποίησης των πελατών, προμηθευτών, προσωπικού της επιχείρησης.
** Αύξηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της επιχείρησης.
** Προσδιορισμός των κινδύνων και εκπόνηση πλάνου ενεργειών για την αντιμετώπισή τους
(Risk Assessment)
** Αναβάθμιση των διεργασιών της επιχείρησης ώστε να παράγεται προστιθέμενη αξία.
** Διασαφήνιση των αρμοδιοτήτων και των καθηκόντων των εργαζομένων.
** Αποτροπή και πρόληψη λαθών και αστοχιών.
** Μείωση του λειτουργικού κόστους και την εξοικονόμηση πόρων.
** Δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, την προσέλκυση νέων πελατών,
την είσοδο σε νέες αγορές και την συμμετοχή σε διαγωνισμούς του δημοσίου.